Giám đốc FBI Louis Freeh, vào ngày 28 tháng giêng năm 1998, đã ra tường trình trưóc Senate Find Committee on Intelligence (Ủy ban Đặc Nhiệm Thượng viện về Tình báo). Trong phần nào đó, thì ông đã có tuyên bố, “Các tường trình của báo chí về những vụ gián điệp gần đây có liên q… Read More